Сторінка 1 з 11

Екологічні фактори – це всі фізико-хімічні або біологічні параметри середовища проживання, що прямо впливають на живі організми та контролюють розвиток біологічної одиниці від особини до екосистеми в цілому. Розрізняють декілька видів факторів:

– Абіотичні, які включають кліматичні (освітленість, температура, опади, вологість, вітер, сніг і т. д.), Еда-фические (механічний склад і структура грунту, мінеральні солі в грунті), топографічні, гідрологічні (течії, рН води, вміст розчиненого кисню, вміст нітратів і т. д.);

– Трофічні (фактори харчування, які поділяються на дві групи: фактори харчування рослин (тільки мінеральні, абіотичні) і фактори, пов’язані з харчуванням тварин (органічні, тобто біотичного походження);

– Біотичні чинники, одні з яких сприятливі для позитивної взаємодії між індивідами і популяціями (коменсалізм, мутуалізм і симбіоз), а інші несприятливі і призводять до негативних взаємодій (міжвидова і внутрішньовидова конкуренція, хижацтво, паразитизм і хвороби).

Цікаві записи

Залиште коментар

*

Сторінка 1 з 11