Сторінка 1 з 11

Довгий час класифікація деяких груп найпростіших викликала серйозні труднощі. Так, деякі види класу евгленові (одноклітинних еукаріотних організмів) автотрофні, що пов’язує їх з царством рослин, в той час як інші, гетеротрофи, живляться дрібною здобиччю або паразитують, що наближає їх до царства тварин. Серед представників одного виду зустрічаються і автотрофи і гетеротрофи. Саме для того, щоб класифікувати такі організми, було виділено царство найпростіших.

Це царство об’єднує комплекс організмів-еукаріотів, які не можуть бути віднесені ні до царства тварин, ні до царства рослин, ні до царства грибів. У нього включають також згадані вище групи найпростіших (організми, близькі до тварин, але складаються з однієї клітини) і міксоміцетів (виділені з царства грибів, оскільки вони можуть поглинати тверді речовини і повзати, як тварини).

По-іншому царство найпростіших можна визначити як комплекс організмів, що складаються з однієї клітини з ядром. Воно включає, зокрема, одноклітинні водорості. Але от проблема: одноклітинні і багатоклітинні водорості опинилися в різних царствах – найпростіших і рослин – і отже, й нинішня класифікація водоростей недосконала. Ось чому деякі класифікації поміщають всі водорості в царство найпростіших, де вони складають частину протофітов (найпростіших, що мають схожість з рослинами, оскільки вони автотрофних).

Цікаві записи

Залиште коментар

*

Сторінка 1 з 11