Сторінка 1 з 11

Людина є подвійна за своєю природою. Дуальність пояснюється присутністю двох начал – Духовного та Тваринного (матеріального). Ця аксіома не потребує наукового підтвердження.

Кожен день ми стикаємося з проявом цього в своїй свідомості: вчинити по-доброму або «підсидіти» колегу, розповісти всю правду або приховати важливу інформацію. В нашій голові виникають тисячі думок, породжуючи собою сотні непередбачуваних бажань. Більшість з нас просто не усвідомлюють важливість цих тонкоматеріальних інструментів управління нашим життям. Давайте спробуємо розгадати таємницю виникнення людських думок і бажань.

Що ж таке «думка»?

У тлумачному словнику Даля «думка» визначається як «всяке одиночне дію розуму». «Думки – це дуже тонка, але дуже потужна форма енергії», – говорить у своїй книзі відомий письменник Ніл Доналд Уолш.

Природа зародження думок в голові у людини і донині є предметом активних наукових досліджень, що проводяться, до речі, виключно в площині фізичної матерії.

Нещодавно вчені з Массачусетського технологічного інституту і університету заявили про те, що їм вдалося відкрити таємницю зародження думок в нашій голові. Вони стверджують, що знають, як коливання електричної активності дозволяють мозку формувати думки і спогади, і що нове дослідження зможе пролити світло на те, як нейронні ансамблі дозволяють нам мислити. Це досить гучна заява, приукрашенное пресою. Насправді вони намагаються побачити вже готові картинки, які задаються мозком. А ким вони задаються і як насправді народжуються думки, звідки і за якими законами – це до цих пір вченим незрозуміло.

Так що наука поки що дуже далека від розуміння цього процесу, чого не скажеш про людей давнини, які залишили свої трактати про духовне. Читаючи їх, розумієш, що наукове, суто матеріалістичне визначення процесу мислення і думки такої не відповідає внутрішньому запитом людини в бажанні отримати істинне розуміння суті відбуваються розумових процесів, а також їх наслідків. Іншими словами, кожна людина на інтуїтивному рівні відчуває, що для того, щоб отримати об’єктивне розуміння, необхідно розглядати кожну ситуацію не тільки з позиції матеріалістичних переконань, але і з позиції духовного пізнання.

Думку не можна зважити або помацати, але вона існує, раз вона з’явилася в нашій свідомості. Думка не має маси, але може мати колосальні наслідки в матеріальному світі, адже вона є певним мотиваційним важелем для людини, трансформуючись потім у бажання особистості.

Багато психологічні проблеми виникають у людини з-за того, що він не вміє ще визначати в собі джерело походження своїх думок і бажань. «Головна помилка в тому, що людина наївно вважає, що всі думки – «його особисті», і навіть не спроможний розібратися у своїй природі. Зазвичай він говорить: «я так думаю», «мені соромно за мої думки», «це мої думки», «моя ідея». Насправді, якщо уважно відслідкувати цей процес, всі думки приходять до людини ззовні і не є його власними. Людина вільна лише вибирати між ними і наділяти їх силою своєї уваги. Поки у людей ще немає звички говорити і думати: «до мене прийшла думка, явно від Тваринного начала», або «вважаю, що зараз прийшла думка має духовну природу». А шкода, адже подібна форма спілкування попередила б виникнення багатьох конфліктних ситуацій між людьми і зробила б їх життя якісніше в духовному аспекті», – стверджує автор популярної книги «АллатРа» Анастасія Нових.

А що якщо дійсно припустити, що образ думок людини формується в залежності від того, який початок – Тварина (матеріальне) або Духовне – домінує в його свідомості на даний момент? Якщо розглядати особистість людини як провідника волі одного з розпочав?

Тоді виходить, ми несемо повну відповідальність за все, що відбувається в нашому житті події, оскільки саме ми вибираємо ту чи іншу думку, що визначає подальший їх розвиток! Саме наш внутрішній вибір формує наше сприйняття якої-небудь життєвої ситуації, і в залежності від того, яку думку, яке судження ми виберемо – негативне чи позитивне – ця ситуація може бути для нас проблемою, недозволеним конфліктом, або стане вдалим досвідом або ж зовсім залишиться непоміченою для особистості.

«Бажати чи не бажати – ось в чому питання!»

Величезний вплив на долю людини роблять його численні бажання. У психології бажання «є одним з найважливіших моментів тих психічних станів особистості, що передують її поведінку і діяльність; воно характеризує насамперед мотиваційну і вольову сторону цих станів. Бажання розуміється як прагнення, точніше, імпульс до досягнення якої-небудь мети, ідеалу, мрії. Здійснення цього вчинку переживається як задоволення бажання». (Блонський П. П., «Психологія бажання»)

Отже, бажання людини, будучи наслідком думки, що проявилася у свідомості людини, визначають його спосіб життя, модель поведінки, його відносини з навколишнім світом; вибудовують чіткий причинно-наслідковий зв’язок, яку легко можна відстежити завдяки глибокому аналізу подій, що відбуваються в житті окремої особистості. Чи Не забагато влади для ефемерного, практично «віртуального» поняття?

Людина з доминацией у своїй свідомості Тваринного (матеріального) початку, підтримує і заохочує в собі виникнення безлічі бажань, схильний до неминучого станом все зростаючою нервозності з-за того, що задовольнити всі людські бажання – просто неможливо. А слідом за цим з’являється природна незадоволеність, відчуття безвиході, відхід у себе і як підсумок – глибока депресія (що також є проявом «тварини розуму»).

Якщо подивитися з боку, то можна побачити, яким потужним інструментом управління і поневолення людини є виникають в його свідомості думки і бажання. І лише сама людина є їхнім провідником і втілює їх у життя.

Як і у всіх сферах людського буття, домінація одного аспекту є пригніченням іншого. Таким чином, заохочуючи в собі будь-які прояви Тваринного початку (негативні думки, множинні бажання, заздрість, ревнощі, осуд, страх, гордість, звеличення себе, жага влади тощо), ми блокуємо у собі наше Духовне начало, встановлюємо перешкоду для нашого духовного розвитку, вдосконалення нашої особистості. Якщо сила думки використовується для задоволення матеріальних бажань, то за них настає обов’язкова розплата духовністю. Виходить, що власним вибором не на користь Духовного, ми перекриваємо доступ до нашої Душі, а також до всіх багатств, їй властивим – щирої, безумовної любові і душевного тепла.

Якщо людина хоче всерйоз зайнятися власним духовним розвитком, йому потрібно в першу чергу дисциплінувати свої думки. Як можна частіше давати собі звіт у випробовуваних емоціях, способі мислення, аналізувати, яка їхня природа, механізм виникнення. Вміти бути вище обставин, буденності. Вміти сприймати світ з позиції Спостерігача від Духовного початку, а не з звичної позиції Спостерігача від Тваринного начала.

Людині властиво постійно бути в пошуку: у пошуку щастя, відповідей на його питання, в пошуках Себе… З одного боку, в процесі пошуку Особистість людини здобуває необхідний досвід, проте життя людини проходить, подібно сну. Щоб зрозуміти її сенс, потрібно прокинутися. Зміни у зовнішньому корисні лише тоді, коли вони виходять з внутрішнього світу людини. Все, що є і чого немає в цьому світі, є в Душі людини. Пізнання цієї істини є сенс життя.

Цікаві записи

Залиште коментар

*

Сторінка 1 з 11